Ergometrija (test opterećenja)

Krvni sudovi srca ne vide se lako, niti standardnim kardiološkim pregledom i mogu se direktno prikazati jedino koronarografijom. Test opterećenja je prva stepenica u indirektnoj proceni stanja krvnih sudova srca. Ovaj test se kod nas obavlja na pokretnoj traci (treadmill), uz korišćenje vrhunskih računarskih programa za evaluaciju EKG parametara. Tokom testa procenjujemo funkciju srca u uslovima postepenog fizičkog opterećenja (povećavanje brzine kretanja i nagiba trake na kojoj pacijent hoda). Tokom testa prati se kretanje pulsa, krvnog pritiska i kontinuirani EKG zapis, uz kliničko praćenje pacijenta. Primenjuje se kod bolova u grudima, sumnje na anginu pektoris, procenu ozbiljnosti angine pektoris, posle infarkta miokarda i kod visokog arterijskog pritiska, kao i poremećaja srčanog ritma.  Na osnovu rezultata testa postavlja se, ukoliko je potrebno, indikacija za koronarografiju. Ponovljenim testiranjima možemo pratiti i efekte preduzetih terapijskih mera, bilo da je u pitanju medikamentozno lečenje, ili stanje nakon plasiranja stenta ili bajpasa.
© Copyright 2016. Ordinacija Zora. Sva prava su zadržana.    |    Design & Development: