FARMAKODINAMSKI STRES EHO TESTOVI

Farmakodinamski stres eho test služi za dijagnostikovanje angine pektoris kada pacijent, iz bilo kog razloga, nije u stanju da uradi standardni test opterećenja.  Vrlo je pogodan za starije osobe, pacijente koji se brzo zamaraju, teško kreću, sa visokim pritiskom i ranijim infarktom miokarda. Farmakološki test opterećenja srca radi se sa lekom koji se zove Dobutamin. Omogućava dvostruko praćenje rada srca putem ultrazvuka i EKG-a, što je velika prednost u odnosu na standardne testove, jer daje veću sigurnost da će se zabeležiti promene na srčanom mišiću i krvnim sudovima srca, kao i poremećaji ritma.


I ergometrijski i farmakodinamski testovi se koriste za indirektnu procenu stanja krvnih sudova srca i služe da se na osnovu njih odredi potreba za dopunskom dijagnostikom – koronarografijom, bilo da su u pitanju novonastala stanja ili se radi o pacijentima koji su već imali neku intervenciju na srcu (plasiranje stenta, baj-pas).

 
© Copyright 2016. Ordinacija Zora. Sva prava su zadržana.    |    Design & Development: