holter EKGa

Holter EKGaje značajna neinvazivna dijagnostička procedura, kojom u toku 24 časa, a po potrebi i 48h, odnosno 72h, registrujemo svaki električni impuls srca, koji kao podražaj prethodi srčanoj kontrakciji, znači zabelezimo“svaki srčani otkucaj”. Analizom zabeleženog srčanog rada, odnosno kontinuiranog EKG zapisa u različitim dnevnim aktivnostima (fizički rad, trčanje, nerviranje, opuštenost, spavanje i dr.) dobija se uvid u eventualne poremećaje u radu srca, prvenstveno kada su u pitanju aritmije, ali se mogu dobiti i korisne informacije vezane za indirektnu procenu srčane cirkulacije. Poremećaji srčanog ritma su sve češća pojava i kod mladih ljudi i jako je važno videti da li uopste postoji aritmija, koja vrsta aritmije je u pitanju, a na osnovu toga se stepenuje rizik pacijenta i određuje terapija. Ovakav način praćenja srčanog rada indikovan je, ne samo kod pacijenata koji osećaju nepravilan ili ubrzan srčani rad, već i kod onih koji imaju vrtoglavice, nesvestice ili potpune gubitke svesti, kao i kod pacijenata koji u porodičnoj anamnezi imaju podatak o naprasnom umiranju.

I ovde je važno napomenuti da su aritmije simptom i znak, a da je naš cilj da otkrijemo uzrok, jer jedino je lečenje uzroka - pravo lečenje.

 

I ovde je važno napomenuti da su aritmije simptom i znak, a da je naš cilj da otkrijemo uzrok, jer jedino lečenje uzroka je pravo lečenje.
© Copyright 2016. Ordinacija Zora. Sva prava su zadržana.    |    Design & Development: