O ORDINACIJI

Otvaranje Ordinacije Zora je kruna višegodišnjeg kliničkog rada iskusnog interniste-kardiologa, primarijusa, prof dr Zore Naumović i želje da se svakom pacijentu koji se obrati za pomoć pruži maksimalno kvalitetna usluga i osećaj istinske brige za njegovo zdravlje. To podrazumeva kombinaciju znanja, savremene medicinske tehnologije i lečenja zasnovanog na dokazima (“evidence based medicine”), sa individualnim i humanim pristupom svakom pacijentu. Jer, knjige se pišu na osnovu statistike, a svaki je čovek “priča za sebe”…
 Težište rada je stavljeno na kardiologiju i u ovoj ordinaciji se može uraditi kompletna neinvazivna dijagnostika bolesti srca i krvnih sudova: kardiološki pregled, ehokardiografija (ultrazvuk srca sa kolor i tkivnim doplerom te strain analizom-metoda rane dijagnostike bolesti srčanog mišića), holter krvnog pritiska, 24h, 48h ili 72h holter EKGa, test opterećenja na pokretnoj traci, farmakodinamski testovi, dopler ultrazvuk krvnih sudova vrata, krvnih sudova abdomena (trbušna aorta, bubrežne arterije i vene) i perifernih krvnih sudova (krvnih sudova ruku i nogu)…

ZAŠTO DOĆI NA KARDIOLOŠKI PREGLED?

• Zato što su bolesti srca i krvnih sudova vodeći uzrok obolevanja, invaliditeta i smrti u svetu i kod nas. U Srbiji 47 ljudi svakodnevno doživi infarkt, 15 osoba ga ne preživi, dok 30 do 50 procenata njih umre pre nego što dođe do zdravstvene ustanove. Za godinu dana širom sveta od infarkta umre 17 miliona ljudi, a uopšteno govoreći, kardiovaskularne bolesti najveći su uzročnik smrtnosti u Srbiji i svetu.
• Zato što su bolesti srca i krvnih sudova prvi uzrok smrtnosti ljudi u najboljim godinama, a granica oboljevanja i umiranja sve vise se pomera ka mladjoj zivotnoj dobi.

Samostalna specijalistička internistička Ordinacija Zora u Beogradu pomaže pacijentima da zajedničkim radom, svako sa prihvatanjem svog dela odgovornosti, promeni na bolje ovu statistiku.

 

Kažu da je “srce sluga kraljevstva periferije”…

 

Ali, čovek nije samo srce. Čovek je celina sastavljena iz organa i sistema međusobno povezanih vrlo finim mehanizmima i svako odstupanje u bilo kome od njih, neminovno se, pre ili kasnije, odražava na drugim. Uz to, čovek ima i “ono nešto” što ne može da se iskaže laboratorijskim parametrima ili rezultatima standardnih dijagnostičkih procedura, a podjednako je važna komponenta opšteg zdravlja.

Zato je jedan od zadatih ciljeva rada u Ordinaciji Zora sagledavanje upravo čoveka kao celine i u skladu sa tim u ordinaciji se, po potrebi, sem pregleda kardiologa, mogu uraditi i pregledi drugih različitih subspecijalista.

Pored angažovanja proverenih lekara specijalista i subspecijalista iz različitih oblasti medicine, sa višegodišnjim kliničkim iskustvom, prioritet je stavljen na opremanje svih ordinacija najsavremenijom aparaturom uglednih svetskih proizvođača medicinske opreme.

Pri tome, jedan od stavova u radu dr Zore Naumović je da je pažljiv i detaljan razgovor sa pacijentom u kombinaciji sa savesnim i temeljnim pregledom osnova dijagnoze, a oprema služi da to potvrdi ili isključi. Oprema služi čoveku, a ne obrnuto. Vrhunska oprema omogućava sigurnost lekaru specijalisti u postavljanju dijagnoze, a pacijentu osećaj “da je u dobrim rukama”, ali se mora koristiti racionalno, sa jasnim i opravdanim indikacijama.

 

PROVERA ZDRAVLJA NIJE LUKSUZ!
DA SPREČIMO… MOŽEMO


Sledeći ideju da je jedino zdrav čovek u potpunosti slobodan čovek i da provera zdravlja ne treba da bude luksuz, već neophodnost dostupna svakom, ordinacija organizuje različite popuste (pojedinačne, porodične, grupne).

 

SVAKO OD NAS, KOJI MISLIMO DA SMO ZDRAVI, BI TREBALO DA, BAR JEDNOM GODIŠNJE, URADI PREVENTIVNI KARDIOLOŠKI PREGLED.

 
© Copyright 2016. Ordinacija Zora. Sva prava su zadržana.    |    Design & Development: