SISTEMATSKI PREGLEDI

 

U okviru ordinacije mogu se raditi i sistematski pregledi po već definisanim ili po želji modifikovanim protokolima.

Protokoli se definišu i modifikuju prema strukturi pacijenata u odnosu na pol, starosnu dob, faktore rizika i specifične individualne zahteve.
© Copyright 2016. Ordinacija Zora. Sva prava su zadržana.    |    Design & Development: