20% popusta za članove Sindikata PTT SRBIJE


Dana 22.09.2015. godine, Ordinacija Zora potpisala je Ugovor o poslovnoj saradnji i pružanju usluga sa Sindikatom PTT Srbije.

Ordinacija Zora će članovima Sindikat PTT Srbije, kao i članovima njihove najuže porodice, obavljati sve preglede, dijagnostičke procedure i lečenje, koje u okviru svoje redovne delatnosti obavlja, s tim da se odobrava određeni popust u odonosu na zvaničan cenovnik Ordinacije Zora i to u iznosu od 20% na sve pružene usluge.

Pacijenti su dužni da pruže na uvid identifikacionu sindikalnu karticu izdatu od Sindiakta PTT Srbije.
© Copyright 2016. Ordinacija Zora. Sva prava su zadržana.    |    Design & Development: